| ویکی پدیا فارسی

دوستان خیلی آشنا، کمتر آشنا و یا نا آشنا، از اینکه از وبلاگ من دیدن می کنید از شما تشکر می کنم.

مدتی است که حسی در وجودم در حال شکل گرفتنه، حسی مثل سبکی از تمام کردم ماجراهای ناتمام و نقطه گذاشتن سر خط هایی که نوشتنشون را سالها پیش شروع کرده بودم و باید به نقطه ای می رسید تا رهایش کنم و از دور فقط گاهی با نگاه کردن بهش آرامش بگیرم.

این روزه ها بیشترین زمانم برای برگزاری نمایشگاهی از فعالیت های سال ها تلاشم می گذرد و به امید خدا در تاریخ 9 مهر این ماجرا نیز به سرانجام خود می رسد و من می توانم  کارهای دیگری که رویاهای هر شب من هستند  را شروع کنم.  وقدمی برای انجام آنچه در دل و جسم و جانم دارم بردارم . پیش به سوی زندگی کردن بخش هایی از وجودم که هنوز زندگیشان نکردم .